Bez kategorii

Stan epidemii a uprawnienia pracodawcy

Małgorzata Regulska-Cieślak        26 marca 2020        Komentarze (0)

Jakie uprawnienia ma pracodawca w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem? 1. Oddelegowanie na podstawie art. 42 par. 4 KP do innej pracy niż wskazana w umowie o pracę – to nie jest najlepszy pomysł Zgodnie z art. 42 par. 4 KP „Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w […]

Koronawirus a badania okresowe pracowników

Małgorzata Regulska-Cieślak        18 marca 2020        Komentarze (0)

Z dnia na dzień coraz więcej jest sytuacji, zgłaszanych przez pracodawców, w których badania okresowe pracowników nie mogą być wykonane, gdyż placówka medycyny pracy zawiesza przyjęcia z powodu stanu epidemicznego wywołanego przez koronawirus. Brak regulacji prawnej w zakresie zawieszenia badań okresowych w okresie stanu epidemicznego wywołanego przez koronawirus Wciąż nie mamy regulacji, furtki prawnej, co […]

Koronawirus (COVID-19) a RODO w prawie pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 marca 2020        Komentarze (0)

Czy zgodne z RODO jest, aby pracodawca pozyskiwał informację o tym, czy pracownik przebywał na terenie na którym rozprzestrzenia się koronawirus? Czy zgodne z RODO jest, aby pracodawca pozyskiwał informację o tym, czy pracownik ma podwyższoną temperaturę ciała? Koronawirus a obowiązki pracodawcy Prawo pracownika do prywatności ustępuje w tej sytuacji przed prawem do bezpiecznych i […]

Koronawirus a praca zdalna

Małgorzata Regulska-Cieślak        11 marca 2020        Komentarze (0)

Koronowirus rozprzestrzenia się i rzutuje na wykonywanie pracy. Nowe rozwiązania prawne spowodowały, że całkowicie zgodna z prawem pracy jest praca zdalna. Od 8 marca 2020 r. dzięki ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawca ma bowiem […]

Koronawirus a skierowanie na badania kontrolne przez pracodawcę

Małgorzata Regulska-Cieślak        02 marca 2020        2 komentarze

Okres wylęgania się koronawirusa w ludzkim organizmie to nawet 14 dni. Oznacza to, że w początkowym stadium można nawet nie wiedzieć, że jest się chorym. Zważywszy na postępującą globalizację świata nie trzeba współpracować osobiście z międzynarodowym środowiskiem, aby być narażonym na zakażenie. Wystarczy wspomnieć, że w niektórych regionach Polski właśnie skończyły się ferie zimowe, wystarczy, […]