Zmiana w prawie pracy od 1 maja 2017 r. – nowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią

Małgorzata Regulska-Cieślak        03 maja 2017        Komentarze (1)

Jeżeli jeszcze nie dokonałeś zmiany regulaminu pracy – zrób to niezwłocznie

Od 1 maja 2017 r. obowiązuje bowiem nowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet – ale tylko ciężarnych oraz karmiącym piersią, wprowadzony w życiem rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796). Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.2016.2057 t.j. z dnia 2016.12.19).

O tym dlaczego doszło do zmiany, na podstawie której pozostałych kobiet wykaz ten nie dotyczy pisałam tutaj

Jakie zmiany?

Co zmieniło się od 1 maja 2017 r.? Nowy wykaz pracy szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet został podzielony na 8 części, jednakże wielu zmian nie ma. W większości utrzymano dotychczasowe zasady.

Jedną ze zmian jest np. usunięcie z wykazu „prac narażających na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych”, które były określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

 

Istotną zmianą jest natomiast zmiana zasad wykonywania pracy przez kobiety w ciąży pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Od 1 maja  br. dopuszczalna jest praca kobiet w ciąży na takich stanowiskach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie będzie mógł jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Nie musi to być przerwa od pracy, a jedynie od pracy przy monitorze ekranowym.

 

Konieczne jest uaktualnienie regulaminu pracy

 

Zgodnie z art. 104 § 1 pkt 6 Kodeksu pracy „Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:” (…)  „6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom”.

Aktualny wykaz powinien zatem znaleźć się w regulaminie pracy.

 

Zachowaj przy tym odpowiedni tryb zmian regulaminu pracy – niezbędne są konsultacje związkowe (mimo iż zmiana ta wynika z przepisów powszechnie obowiązujących), a zmieniony regulamin wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od dnia jego podania do powszechnej wiadomości pracowników.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Monika Maj 8, 2017 o 15:37

Witam,
Jestem pracownikiem na pełnym etacie, na infolinii w Call Center. Moja praca polega TYLKO i WYŁĄCZNIE na pracy przy komputerze. Dziś, czyli 8 maja zgłosiłam ciążę u pracodawcy, który wyliczył mi, iż w świetle nowych przepisów, które weszły w życie 01.05.2017r. przysługuje mi razem z przerwą obiadową 85 minut na 8 godzin pracy przy komputerze. proszę o informację czy jest to prawidłowe wyliczenie?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: