Zakaz handlu w niedzielę – obejście poprzez umowę z członkiem rodziny

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 marca 2018        Komentarze (0)

Od 1 marca 2018 r. handel w niedzielę uległ znacznemu ograniczeniu, a to wszystko za sprawą ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305).

 

Kiedy zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał?

Do końca 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

W 2019 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Natomiast od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

 

Wyjątki

Ustawa przewiduje aż 32 wyjątki. Jeżeli zatem placówka handlowa znajdzie się w wykazie zamieszczonym w art. 6 ust. 1 ustawy (bo tu zawarte są wyjątki) – to oznacza to, że od dnia 1 marca 2018 r. może być otwarta we wszystkie niedziele i święta.

Kara grzywny jest za złamanie zakazu dość wysoka, bo wynosi od 1000 zł do 100.000 zł. Zatem warto wiedzieć jak interpretować wyjątki.

 

Dziwna interpretacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP – pomoc członka rodziny

Wśród wyjątków jest jeden, który dotyczy placówek handlowych, w których handel prowadzony jest przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Może on zatem w niedzielę i święta handlować oraz wykonywać czynności związane z handlem wyłącznie osobiście. Nie może on powierzać pracy w te dni ani nieodpłatnie, ani na postawie umów cywilnoprawnych.

 

Jednakże związku z szeregiem kontrowersji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcji Pracy opracowały wspólne stanowisko dotyczące ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Stanowisko dostępne jest tutaj.

Ministerstwo jak i PIP twierdzą, ze przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek, może w niedziele i święta korzystać z pomocy członków rodziny – okazjonalnie i nieodpłatnie, a osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.

Interpretacja jest sprzeczna z treścią ustawy

Co ciekawe zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni „powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – jest zakazane.”

Tymczasem z definicji zawartej w art. 3 pkt 3 wynika iż wykonywanie czynności związanych z handlem dotyczy i pracownika i zatrudnionego (bez znaczenia jest rodzaj umowy). Jednakże już sama definicja handlu nie zawiera takiego ograniczenia – dotyczy każdego.

 

Co mogę doradzić?

Ostrożność. Praktyka na pewno wyjaśni w jaki sposób należy postępować. Stanowisko Ministerstwa oraz PIP to tylko stanowisko, nie jest to żadna interpretacja.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: