Wiele umów o pracę na okres próbny z jednym pracownikiem

Małgorzata Regulska-Cieślak        30 października 2017        Komentarze (0)

Ustawą z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) wprowadzono szereg zmian co do umów o pracę, w tym w zakresie umów na okres próbny.

 

Umowa na okres próbny – jeden przepis –  kilka zasad

 

Zgodnie z art. 29 § 2 i 3 Kodeksu pracy „Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny”

W obecnym stanie prawnym pracodawca ma możliwość zawarcia maksymalnie trzech umów na czas określony na łączny okres 33 miesięcy.

Zwykle – jedna umowa na okres próbny

Tak jest najczęściej – w celu zweryfikowania przydatności pracownika do pracy zawiera się jedną umowę na okres próbny.

 

Wielokrotne zawarcie z tym samym pracownikiem umowy na okres próbny – zmiana rodzaju pracy

Zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem po raz kolejny jest możliwe przy zmianie stanowiska pracy na inne niż określone w pierwszej umowie na okres próbny. Czyli można w sposób ciągły zatrudniać pracownika, ale w ramach każdej takiej umowy powierzać pracownikowi inny rodzaj pracy.

Uwaga! Chodzi o rodzaj pracy, a nie stanowisko pracy. Rodzaj pracy jest pojęciem szerszym. Błędne będzie zatem powierzenie na pierwszy okres próbny stanowiska „account manager”, a na następny „key account manager”. Bardzo ważna jest zatem treść umowy o pracę.

W wyjaśnieniach przesłanych do Dziennika Gazeta Prawna (Dziennik Gazeta Prawna 90/2017 z 11 maja 2017, dodatek: Kadry i płace, str. 5) z 11 lutego 2016 r. MRPiPS stwierdziło, że „Powołany przepis art. 25 par. 3 pkt 1 k.p. nie wprowadza ograniczeń co do liczby umów  o pracę na okres próbny tym samym pracownikiem pod warunkiem, że każda z tych umów dotyczy innego rodzaju pracy”.

 

Wielokrotne zawarcie z tym samym pracownikiem umowy na okres próbny – przerwa w zatrudnieniu

Drugi taki przypadek będzie dopuszczalny gdy nastąpiła przerwa w zatrudnieniu – najmniej 3 lata. W takiej sytuacji rodzaj pracy może być taki sam.

Co z limitem – 3 umowy na czas określony na łączny okres 33 miesięcy?

W mojej opinii po wykorzystaniu możliwości zawarcia umowy na okres próbny, a następnie 3 umów na czas określony, można zawrzeć kolejną umowę na okres próbny (trzeba powierzyć inny rodzaj pracy), ale nie powoduje to „otwarcia” limitu na nowo. Po drugiej umowie na okres próbny trzeba zawrzeć umowę na czas nieokreślony.

Identyczna sytuacja występuje w przypadku zawarcia umowy na okres próbny po co najmniej 3 letniej przerwie.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: