Tzw. chorobowe od 1 stycznia 2022 r. – nowe zasady obliczania okresów zasiłkowych

Małgorzata Regulska-Cieślak        07 stycznia 2022        Komentarze (0)

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się m.in. zasady obliczania długości „chorobowego”, czyli czasu niezdolności do pracy, za który ZUS wypłaci zasiłek chorobowy (okresów zasiłkowych).

W skrócie, od 1 stycznia 2022 r. bez względu na rodzaj choroby, sumują się wszystkie zwolnienia lekarskie, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.

Z czego to wynika? Znowelizowane przepisy dot. okresów zasiłkowych

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowe brzmienie m.in. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym „Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.”

Liczenie okresu zasiłkowego do 31 grudnia 2021 r.

Do 31 grudnia 2021 r. przepis ten brzmiał tak: „Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Ta „nieprzerwana niezdolność do pracy” oznacza jeden okres niezdolności do pracy, spowodowany tą samą chorobą ale i różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa. Jeśli między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy, spowodowanymi różnymi chorobami, wystąpił choćby jeden dzień przerwy (np. urlop na żądanie), w którym ubezpieczony był zdolny do pracy, okres zasiłkowy liczył się od nowa.

Na czym polega zmiana w obliczaniu okresów zasiłkowych?

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy (było): poprzedniej (dzisiaj): poprzednich niezdolności do pracy, (było): spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Do końca 2021 r. zsumowaniu ulegały te zwolnienia lekarskie, które ubezpieczony dostawał na tą samą chorobę. Przy różnych chorobach okres zasiłkowy naliczany był na nowo. Oznaczało to, że nawet jednodniowa przerwa pomiędzy różnymi chorobami powodowała, że okres zasiłkowy był liczony od początku. Gdy niezdolność do pracy spowodowana była tą samą chorobą, a przerwa między chorobami była krótsza niż 60 dni, wtedy okres zasiłkowy podlega zsumowaniu do wyczerpania limitu 182 dni.

Choroba na przełomie 2021 r. i 2022 r.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw „Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.”

Przykład: jeśli ubezpieczony zachorował 2021 r. i zakończył chorobę (np. zapalenie płuc) np. 15 grudnia wyczerpując limit 182 dni, a w styczniu 2022 r. złamał nogę to od ostatniego okresu pobierania zasiłku chorobowego nie minęło 60 dni, a to oznacza, że nowy okres zasiłkowy nie rozpoczyna się.

Reasumując, jeżeli pomiędzy chorobami z 2021 r. i 2022 r. nie wystąpi przeprawa co najmniej 60 dni to okres zasiłkowe które dotyczyły 2021 r. będą sumowane z okresami zwolnienia lekarskiego z 2022 r.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: