kara umowna

Dochodzenie przez pracodawcę kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        10 lutego 2020        Komentarze (0)

O tym, że kara umowna to już standard w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, pisałam tutaj. Jaka może być jej dopuszczalna wysokość? Czy wysokość kary umownej może przekraczać wysokość odszkodowania, które w ramach zakazu konkurencji, otrzymał pracownik?   Czy kara umowna, o której stanowi umowa o zakazie konkurencji, może być zmniejszona przez […]

Niewykonanie przez byłego pracownika umowy o zakazie konkurencji

Małgorzata Regulska-Cieślak        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Czy jako pracodawca wiesz jak zabezpieczyć swoje interesy w ramach umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Jakie zachowanie pracodawcy będzie prawidłowe: wstrzymanie dalszych wypłat odszkodowania, żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania, a może już podczas sporządzania umowy o zakazie konkurencji – zastrzeżenie w samej umowie kary umownej?   Zaprzestanie wypłat odszkodowania Oczywiście, gdy były pracownik nie […]