Szkolenie – prawo pracy i umowy cywilnoprawne według najnowszych przepisów

Małgorzata Regulska-Cieślak        09 stycznia 2017        Komentarze (0)

Mam przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z oferty szkolenia pt.:

Prawo pracy i umowy cywilnoprawne w 2016 r. i 2017 r. Wybrane aspekty. Najważniejsze orzecznictwo sądów pracy z 2016 r.

 

Termin szkolenia: 3 luty 2017 r. godz. 10.00-16.00. Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k. Budynek Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa. Koszt szkolenia wynosi 350 zł plus 23 % VAT od osoby. Cena obejmuje: przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe oraz konsultacje z prowadzącym szkolenie po szkoleniu!

 Szkolenie ma na celu omówienie zmian w zakresie umów o pracę, które weszły w życie w 2016 r., zmian Kodeksu pracy które obowiązują od 1 stycznia 2017 r., zmian dot. umów zleceń i o świadczenie usług, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., ochrony przedemerytalnej od 1 października 2017 r., oraz kolejnej projektowanej na 2017 r. rewolucyjnej zmiany Kodeksu pracy. Na szkoleniu zostanie dokonany przegląd najważniejszego orzecznictwa SN z 2016 r., które może wpłynąć na stosunki pracodawcy z pracownikiem.

I. Prawo pracy – omówienie zmian które weszły życie 1 stycznia 2017 r.

 

 1. Regulamin pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Zmiany dotyczące regulaminów pracy, wynagrodzeń i funduszu świadczeń socjalnych,
 • Fakultatywność wprowadzania regulaminów wynagrodzeń, pracy i funduszu świadczeń socjalnych,
 • Nowe uprawnienia związków zawodowych.

 

 1. Zmiany w zakresie wydawania i treści świadectw pracy
 • Termin wydania świadectwa pracy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • Zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku kontynuowania zatrudnienia,
 • Zasady uzupełniania świadectw pracy,
 • Wniosek pracownika i termin wydawania świadectwa pracy,
 • Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy: nowe rubryki w świadectwie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich (urlop ojcowski, rodzicielski i wychowawczy),
 • Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy: zmiana rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
 • Skomplikowane przepisy przejściowe.

 

 1. Nowe terminy wnoszenia powództwa przez pracownika
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • Żądanie nawiązania stosunku pracy,
 • Przepisy przejściowe.

 

II. Umowy cywilnoprawne w 2017 r.

 • Najnowsze zmiany w zakresie umów cywilnoprawnych,
 • Wyłączenia spod obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej,
 • Ochrona wynagrodzenia przy umowach zlecenia i o świadczenie usług,
 • Zasady potwierdzania liczby przepracowanych godzin – najlepsze i najprostsze metody,
 • Wynagrodzenie ryczałtowe, prowizyjne, akordowe w odniesieniu do stawki godzinowej – ze szczególnym uwzględnieniem nowej definicji wynagrodzenia prowizyjnego,
 • Wykonywanie umowy przez kilka osób a gwarancja minimalnej stawki,
 • Wadliwe ustalenie stawki godzinowej – konsekwencje,
 • Umowa zlecenie/umowa o świadczenie usług – jak prawidłowo sporządzić by nie zostały uznane za umowę o pracę,
 • Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie kontroli umów cywilnoprawnych,
 • Kompetencje kontrolne ZUS – jakie umowy cywilnoprawne kwestionuje ZUS,
 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem a najnowsze zmiany,
 • Wykroczenia wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu,
 • Wykroczenie przeciwko prawom pracownika poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.

 

III. Umowy o pracę w 2017 r. – omówienie zmian, które weszły w życie w 2016 r. wraz z rekomendowaną  praktyką na 2017 r.

 

 1. Umowa na okres próbny
 • Kilkukrotne zawieranie umów na okres próbny,
 • Sytuacje problemowe.

 

 1. Umowy na czas określony
 • Ustalenie limitu umów na czas określony,
 • Poprzednie zatrudnienie a ustalenie limitu,
 • Przerwa w zatrudnieniu a ustalenie limitu,
 • Aneks do umowy o pracę a limit umów,
 • Praca sezonowa, dorywcza, na okres kadencji,
 • Przyczyny obiektywne – co oznaczają,
 • Jak wyłączyć umowę o pracę spod limitów 3/33,
 • Pismo do PIP o przyczynach obiektywnych i ustalenie terminu 5 dni roboczych,
 • Brak zgody pracownika na podpisanie aneksu do umowy o celach i przyczynach obiektywnych – stanowisko MRPiPS (odpowiedź resortu pracy na interpelację nr 1416) oraz stanowisko PIP.
 1. Okresy wypowiedzeń
 • Dla jakich umów obowiązują nowe okresy wypowiedzeń,
 • Kilka umów na okres próbny a okres wypowiedzenia,
 • Ustalenie okresu wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów,
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy,
 • Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
 • Umowne wydłużenie okresów wypowiedzeń – możliwość i konsekwencje,
 • Wynagrodzenie pracownika w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

IV. Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz innych niektórych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) – zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej.

 V. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – zmiany Kodeksu pracy od 1 czerwca 2017 r. i od 1 czerwca 2018 r.

 VI. 23 najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2016 r. z zakresu prawa pracy, które mogą wpłynąć na stosunki pracodawcy z pracownikiem.

 

Zapisów na szkolenie można dokonywać tutaj.

 

 

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: