Publikacje

Jestem współautorką następujących publikacji książkowych, które ukazały się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o. :

  • „Kadry i płace w instytucjach kultury” (data wydania – 2012 r.),
  • „Wzory dokumentów w instytucjach kultury” (data wydania – 2013 r.),
  • „Kadry i płace w instytucjach kultury” (data wydania – 2016 r.)

– pod redakcją Michała Culepy.

We wrześniu 2013 r., również nakładem Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o., ukazała się książka pt. „Związki zawodowe w zakładzie pracy”, której jestem autorką.

Artykuły mojego autorstwa z zakresu prawa pracy znajdziesz również w następujących portalach:

HRNews:

PulsHR:

Infor.pl

Z artykułami mojego autorstwa możesz się również zapoznać na stronie mojej kancelarii.