Przyczyna wypowiedzenia – brak realizacji planów sprzedażowych kierowanej jednostki oraz wyczerpanie formuły współpracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        13 listopada 2019        Komentarze (0)

Czy zgodne z prawem jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z powodu braku realizacji planów sprzedażowych w kierowanym oddziale oraz z powodu wyczerpania formuły współpracy?

Stan faktyczny – brak realizacji planów sprzedażowych i wyczerpanie formuły współpracy

Pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę z tak wskazaną przyczyną wystąpił do sądu z żądaniem zapłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę.

Pracownik pełnił rolę managera regionalnego, był przełożonym współpracowników, posiadał narzędzia zarządcze, w tym również wobec klientów. Oprócz tego pracownik miał nad sobą zwierzchnika – dyrektora generalnego Spółki. Nie dokonywał sam rekrutacji pracowników, nie posiadał też uprawnień do ich karania i wynagradzania, ale tworzył grafik dla współpracowników, klienci mogli z nim negocjować ceny, udzielał rabatów, przy czym przy znaczniejszych kwotach była wymagana zgoda przełożonego. Plany sprzedażowe, były znane temu pracownikowi, gdyż nawet współtworzył je. W miesiącach poprzedzających wypowiedzenie umowy o pracę pracownik nie realizował ich w ogóle bądź na poziomie za niskim wobec oczekiwań pracodawcy.

Bezpośrednia przełożona tego pracownika zorganizowała z nim spotkanie celem omówienia dotychczasowej współpracy. Zostało to potwierdzone w arkuszu oceniającym oraz w korespondencji mailowej. W sprawie udowodniony był również fakt, iż pracownik był comiesięcznie monitorowany jeśli chodzi o działania naprawcze (np. poprzez comiesięczne rozmowy).

Zdaniem sądów – czy wypowiedzenie było uzasadnione?

Sąd pierwszej instancji przyznał rację pracodawcy i powództwo oddalił. Sąd II instancji stwierdził, że wnosząc odwołanie od tak skonstruowanego wypowiedzenia umowy o pracę to pracownik miał rację i odszkodowanie od pracodawcy zasądził. Sprawa trafiła więc do Sądu Najwyższego.

W wyroku z dnia 20 stycznia 2014 r. II PK 116/13 Sąd Najwyższy stwierdził, że „użyte w wypowiedzeniu dokonanym przez pracodawcę sformułowanie „wyczerpanie formuły współpracy” w ewidentny sposób nawiązuje więc do opisanego spotkania i stanowi wyraz oceny dalszego okresu zatrudnienia powódki w pozwanej Spółce z równoczesnym wskazaniem, że w okresie tym omówione z powódką przez jej przełożoną „wszystkie elementy współpracy”, zdaniem pozwanej, nie zostały zrealizowane”.

Przyczyna dotycząca „wyczerpania formuły współpracy” była zatem prawdziwa i konkretna, pracownik nie powinien być nią zaskoczony.

W odniesieniu do braku realizacji planów sprzedażowych Sąd Najwyższy podkreślił również, pracownikom na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych stawiane są wyższe wymagania niż pozostałym, odpowiadają oni także za brak efektów komórki organizacyjnej, którą kierują. Nawet  jednorazowe drobne uchybienia liczą się przy ocenie pracy osoby zatrudnionej na takim stanowisku.

Ważny wniosek dla pracodawców

W sprawie tej stan faktyczny był dobrze udokumentowany. Plany sprzedażowe były znane pracownikowi, jasne były również zasady współpracy. Rozmowy z przełożoną pracownika, który został zwolniony miały swoje odzwierciedlenie w postaci arkusza oceny oraz w korespondencji internetowej. Zatem nie sposób było uznać, że wypowiedzenie było dla pracownika niezrozumiałe. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę poprzedzone zostało kilkumiesięcznym monitorowaniem jego pracy, co miało niebagatelne znaczenie dla wyroku, jaki zapadł w tej sprawie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: