Propozycja pracy poniżej kwalifikacji w wypowiedzeniu zmieniającym

Małgorzata Regulska-Cieślak        07 stycznia 2019        Komentarze (0)

Gdy pracodawca nie jest zadowolony z pracownika i ma powód do zwolnienia go nie musi od razu dokonywać tak drastycznych kroków. Może zamiast złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu definitywnym umowy o pracę złożyć oświadczenie zawierające wypowiedzenie zmieniające. Pracownik będzie miał szansę zachować etat. Oczywiście w samej treści wypowiedzenia zmieniającego należy wskazać m.in. przyczynę zmiany warunków pracy lub płacy oraz nowe warunki (nowe stanowisko, nowy zakres obowiązków, nowa płaca). Nowe stanowisko, czyli jakie? Czy propozycja pracy poniżej kwalifikacji w wypowiedzeniu zmieniającym jest zgodna z prawem?

Przyczyna wypowiedzenia jest prawdziwa ale zaproponowano nowe stanowisko jest poniżej kwalifikacji

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Przyczyna wypowiedzenia jest prawdziwa. Np. pracownik działu księgowości jest niedokładny i dokonuje częstych pomyłek. Pracownik przenosi go na niższe stanowisko – np. proponuje mu wprowadzanie danych do systemu. Na tym nowym stanowisku nie jest wymagane posiadanie wyższego wykształcenia.

 

Czy działanie pracodawcy stanowi o bezzasadności wypowiedzenia zmieniającego?

Nie. Dla oceny zgodności z prawem wypowiedzenia zmieniającego liczy się jego przyczyna (musi być prawdziwa, konkretna i rzeczywista), ale fakt iż zaproponowane stanowisko jest poniżej kwalifikacji.

Zgodnie z wyrokiem  Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2010 r. III PK 23/10, LEX nr 694234 „Zaproponowanie pracownikowi w wypowiedzeniu zmieniającym nowej pracy poniżej jego kwalifikacji nie jest przeszkodą do uznania tego wypowiedzenia za uzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 w związku z art. 42 § 1 k.p.” Zdaniem SN pracodawca może proponować pracownikowi pracę taką jaką dysponuje.

 

Pamiętaj jednak…

że zaproponowane stanowisko pracy nie może naruszać godności pracowniczej. Trudno byłoby zaakceptować fakt powierzenia członkowi zarządu stanowiska dozorcy. Takie działanie pracodawcy mogłoby świadczyć o naruszeniu dóbr osobistych pracownika.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: