Polityka prywatności. Cookies

Niniejsza polityka prywatności i informacje dotyczące plików cookies poinformuje Cię o trybie postępowania z danymi osobowymi a także sposobie wykorzystywania plików cookies na witrynie internetowej www.UmowyzPracownikiem.pl, będącej własnością Małgorzaty Regulskiej-Cieślak.

Administratorem Twoich danych osobowych strony jestem ja – Małgorzata Regulska-Cieślak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak”.

Kontakt z administratorem możliwy jest w każdej chwili pod adresem: m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl

Zobowiązanie

Zanim przejdę do szczegółów musisz wiedzieć, że chociaż zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez osobnego powiadomienia o tych zmianach, to nigdy nie sprzedawałam i nie udostępniałam (nie robię tego teraz ani nie będę tego robiła w przyszłości) osobom i podmiotom trzecim żadnych danych osobowych w celach innych, niż są niezbędne to prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej (księgowość, serwer).

Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

Część 1

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuję znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Małgorzata Regulska-Cieślak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak” z siedzibą przy ul. Wilczej 29a/lok. 7, w Warszawie (00-544).
  1. Witryna – blog o adresie https://umowyzpracownikiem.pl
  1. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z powyższych witryn.
  1. Subskrypcja bloga – newsletter wysyłany automatycznie przez system bloga do Użytkowników w chwili zamieszczenia w nim postu, informujący o tym fakcie.
  1. Blog – rodzaj witryny internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy, umożliwiający komentowanie przez Użytkownika zawartych w nim postów.
  1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 1. Cookies – niewielkie informacje wysyłane przez witrynę, zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).

Część 2

 1. Każdy Użytkownik może dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Witrynie, takich jak formularz zapisu na Biuletyn i formularz Subskrypcji bloga oraz formularz umożliwiający skomentowanie artykułu. Podstawa prawna ich przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Witryny (adres IP i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), Administrator przetwarza dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności użytkowników Witryny, w tym również badanie zainteresowań Użytkowników daną tematyką w celu dopasowania treści najbardziej zbliżonych do preferencji Użytkowników).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest oczywiście Administrator.
 3. Dane osobowe przekazane Administratorowi na formularzu zapisu przetwarzane są  wyłącznie w celu w jakim zostały pobrane: w celach wysyłki Subskrypcji oraz w celu ekspozycji komentarza Użytkownika.
 4. Administrator zapewnia i gwarantuje pełną poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
 6. Administrator nie udostępnia, ani tym bardziej nie sprzedaje przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione we właściwy sposób przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 9. Dane osobowe przekazywane Administratorowi w ramach powyżej wskazanych formularzy są utrzymywane na serwerach zlokalizowanych na terenie Polski u podmiotów gwarantujących poufność i bezpieczeństwo tych danych oraz stosują tak zwany wysoki poziom zabezpieczeń systemu informatycznego. Serwer danych utrzymywany jest przez centrum danych cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 10. Okres przetwarzania danych osobowych – do czasu wycofania zgody przez podmiot danych (np. gdy wniesione zostanie żądanie usunięcia komentarza). Natomiast gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do dnia wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych.
 11. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych spółce określonej w pkt 9 powyżej, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Cookies

Administrator wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości witryn do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryn co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

2. W ramach witryn mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryn,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik witryny może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach witryn Administratora, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w witrynach z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

*****