Miejsce pracy wskazane w umowie o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        09 września 2016        2 komentarze

Pani Małgorzato jest problem. Mamy sprawę w sądzie. Miejsce pracy wskazane w umowie o pracę to Warszawa, a myśmy wysyłali pracownika bardzo często na serwis naszych urządzeń do Zabrza. Praktycznie w każdym tygodniu nasz konsultant tam jechał. Teraz wniósł pozew o zapłatę z tytułu diet.”

Pierwsza moja myśl: to jak była skonstruowana umowa o pracę skoro powstała wątpliwość co do stanu faktycznego – czy doszło do podróży służbowych. Trzeba przeanalizować.

Miejsce pracy a podróże służbowe

Miejsce pracy w umowie o pracę nie musi być wskazane dokładnie. Jeśli chodzi o podróże służbowe i ich rozliczenie to zasada jest taka „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

Aby dany wyjazd pracownika zakwalifikowany był jako podróż służbowa to pracownik musi wykonać polecenie pracodawcy: poza siedzibą pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, ale istotnym elementem oceny w sprawie jest to, czy pracownik ma do wykonania polecone zadanie w podróży służbowej, które to w kompleksie jego obowiązków stanowi zjawisko nietypowe, okazjonalne, czy też wykonuje pracę przez dłuższy czas w innym miejscu, niż zapisane w umowie o pracę lub innym dokumencie. Jeśli w trakcie wyjazdu służbowego ma do wykonania zadania które wykonuje na co dzień tyle, że w innych lokalizacjach to nie jest w podróży służbowej.

Zupełny liberalizm w tej kwestii można wyjaśnić na przykładzie pracowników pracujących na budowach. W takich umowach o pracę określone miejsce wykonywania pracy można wskazać jako miejsce, gdzie dany pracodawca prowadzi budowy lub innego rodzaju stałe prace, ewentualnie ze wskazaniem, na jakim obszarze geograficznym. Stałym miejscem pracy takiego pracownika w rozumieniu art. 775 § 1 k.p. jest wówczas każdorazowo to miejsce – w granicach określonych w umowie o pracę – w którym pracownik przez dłuższy czas, stale, systematycznie świadczy pracę (miejsce budowy realizowanej przez pracodawcę).

Przykłady

Zgodnie z orzecznictwem za prawidłowe uznano np. tak określone miejsca pracy w umowie o pracę:

  •  „budowy wg wskazań pracodawcy” (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12 kwietnia 2016 r. III AUa 1659/14);
  • obszar geograficzny np. „całe województwo mazowieckie” – będzie to zasadne np. w przypadku handlowców, monterów, serwisantów. Obszar ten musi być tak określony, aby odpowiadał rzeczywistemu terenowi, na którym pracownik przemieszcza się w ramach umówionej pracy. Obszar ten jest nie tylko miejscem pracy pracownika w rozumieniu art. 29 § 1 pkt 2 k.p., ale zarazem stałym miejscem pracy w rozumieniu art. 77[5] § 1 k.p. Pracownik mobilny będzie więc odbywał podróż służbową tylko wówczas, gdy otrzyma od pracodawcy polecenie wykonania zadania poza tym obszarem a zmiana miejsca wykonywania pracy będzie miała charakter krótkotrwały (tak: uchwała SN z z dnia 19 listopada 2008 r. II PZP 11/08).

Wnioski

  1. Pracownik mający wskazany w umowie o pracę określony obszar jako miejsce wykonywania pracy, nie jest w podróży służbowej, jeżeli tego obszaru nie opuszcza.
  2. Nie jest zatem podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kasia Wrzesień 14, 2016 o 11:46

A co w takim razie zrobić z miejscem pracy pracownika Serwisu Mobilnego, którego miejscem pracy jest miejsce w którym aktualnie jest potrzebny? Mamy kilkadziesiąt obiektów w Polsce – mieszczą się one w zdecydowanej większości województw. Jak w takiej sytuacji określić miejsce pracy?

Odpowiedz

Małgorzata Regulska-Cieślak Wrzesień 14, 2016 o 18:09

Może Pani określić miejsce pracy jako „Miejsca, w których pracodawca prowadzi serwis swoich urządzeń , tj…….(tutaj można wskazać konkretne województwa)”. Zgodnie z orzecznictwem SN nie jest podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: