Koronawirus a skierowanie na badania kontrolne przez pracodawcę

Małgorzata Regulska-Cieślak        02 marca 2020        2 komentarze

Okres wylęgania się koronawirusa w ludzkim organizmie to nawet 14 dni. Oznacza to, że w początkowym stadium można nawet nie wiedzieć, że jest się chorym. Zważywszy na postępującą globalizację świata nie trzeba współpracować osobiście z międzynarodowym środowiskiem, aby być narażonym na zakażenie. Wystarczy wspomnieć, że w niektórych regionach Polski właśnie skończyły się ferie zimowe, wystarczy, że ktoś zna kogoś prywatnie kto wrócił z zagranicznej delegacji….

Zrozumiałym jest, że pracodawcy podejmują różne kroki, aby zminimalizować ryzyko masowych zachorowań na koronawirusa w swoich zakładach pracy.

Czy w przypadku zagrożenia wystąpienia u danego pracownika wirusa COVID-19 istnieje możliwość „przymusowego” skierowania go na badania kontrolne?

Nie ma takiej możliwości w świetle obowiązujących przepisów, bez zgody pracownika. Jest to ewidentny przykład jak prawo nie nadąża za faktycznymi potrzebami.Powyższe wynika z treści art. 229 Kodeksu pracy, zgodne z którym badania profilaktyczne to: badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Badania wstępne wykonuje się w ramach przyjęcia do nowej pracy. Badania kontrolne są wykonywane w przypadku, gdy niezdolność pracownika do pracy trwała dłużej niż 30 dni, a badania okresowe ustala lekarz zgodnie ze wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych

Żaden przepis Kodeksu pracy nie stwarza możliwości postępowania przez pracodawcę w inny sposób.

Odstępstwa od terminów badań kontrolnych

O odstępstwie od terminów wykonywania badań okresowych stanowi § 6 przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 39 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 2067), zgodnie z którym przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy może zachodzić w przypadku:

  • konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 Kodeksu pracy);
  • stwierdzenie u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy);
  • stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono do żadnej z grup inwalidów art. 231 Kodeksu pracy).

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Adam marzec 17, 2020 o 20:37

Szanowna Pani Mecenas
Czy możliwe jest zawieszenie przez podmiot leczniczy udzielania świadczeń z dziedziny medycyny pracy, w tym wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, realizowanych na podstawie umów zawartych z pracodawcami, w sytuacji zawieszenia z powodu koronawirusa udzielania pozostałych świadczeń w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i diagnostycznych realizowanych w ramach kontraktów zawartych z NFZ, z których poza tymi kontraktami, korzystała również służba medycyny pracy, wobec powołania się przez ten podmiot na wystąpienie siły wyższej? Czy wobec występowania trudności po stronie podstawowych jednostek medycyny pracy w zapewnieniu płynności udzielania świadczeń w tej dziedzinie byłaby wskazana inicjatywa ustawodawcza łagodząca wymogi w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników?

Odpowiedz

Małgorzata Regulska-Cieślak marzec 18, 2020 o 10:24

Dzień dobry,

dziękuję za komentarz. Pana zapytaniu poświęciłam dzisiejszy artykuł. Proszę zerknąć. Pozdrawiam, Małgorzata Regulska-Cieślak

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: