Koronawirus a praca zdalna

Małgorzata Regulska-Cieślak        11 marca 2020        Komentarze (0)

Koronowirus rozprzestrzenia się i rzutuje na wykonywanie pracy. Nowe rozwiązania prawne spowodowały, że całkowicie zgodna z prawem pracy jest praca zdalna. Od 8 marca 2020 r. dzięki ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawca ma bowiem możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

 

Praca zdalna – o czym należy pamiętać

Zgodnie z art. 3 wskazanej ustawy „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”. Polecenie wykonywania pracy zdalnej, jak sama nazwa wskazuje jest poleceniem pracodawcy, wydawanym w związku z uprawnieniami władczymi.  
Ustawa nie określa formy polecenia, ale z uwagi na cele dowodowe, powinno być wydane albo na piśmie albo w korespondencji e-mail.

Pamiętaj, że:

  • w sytuacji w której pracownik nie ma jak wykonywać pracy zdalnej z uwagi na specyfikę takiego stanowiska pracy nie ma konieczności, aby wydawać polecenie pracy zdalnej,
  • praca zdalna to nie jest telepraca ani tzw. home office,
  • nie musisz mieć zgody pracownika na wykonywanie pracy zdalnej,
  • polecenie wykonywania pracy zdalnej może nastąpić w dowolnej formie;
  • polecenie pracy zdalnej najlepiej jednak wydawać poprzez maila lub na piśmie;
  • w poleceniu pracy zdalnej należy określić jaki jest okres wykonywania pracy zdalnej, miejsce jej wykonywania, w jaki sposób pracownik będzie komunikował się z pracodawcą (potwierdzał obecność w pracy, przesyłał wyniki swojej pracy) i wreszcie na jakim sprzęcie będzie pracował.

Pamiętaj również, że może zaistnieć potrzeba udostępnienia pracownikowi sprzętu do wykonywania pracy zdalnej np. komputera, telefonu służbowego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: