Klauzula o poufności wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        02 listopada 2016        Komentarze (0)

Jakiś czas temu Klient zapytał się mnie, czy aby wykluczyć jakiekolwiek niesnaski pomiędzy pracownikami „przy kawie” związane z wysokością ich wynagradzania może wprowadzić do umów o pracę (lub np. do regulaminu pracy) postanowienie o zakazie ujawniania wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę a także wysokości przyznanych nagród i premii. Akurat u tego klienta różnice w wynagrodzeniach były bardzo duże. Spowodowane to było np. brakiem kryteriów podziału premii oraz rocznych nagród z zysku. Zagadnienie bardzo ciekawe i już dawno wiedziałam, że warto je poruszyć na blogu, gdyż dotyczy bezpośrednio konstruowania umów o pracę.

Klauzule o poufności

Czy w umowach o pracę, w regulaminach pracy, czy też innych wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy można nałożyć na pracownika zakaz ujawniania wysokości jego wynagrodzenia czy też innych gratyfikacji z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę?

Moja odpowiedź brzmiała: cóż z tego, że takie klauzule zostaną wprowadzone jak pracownik może ujawnić informacje dot. wysokości wynagrodzenia, przyznanych mu nagród czy premii bez żadnych konsekwencji?

 

Stanowisko Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej dot. poufności informacji o wynagrodzeniu

W piśmie z 2008 r. (DPR I-0712-18/MF/08) Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej stwierdziło, że „pracodawca nie może zabronić pracownikowi ujawnienia swoich zarobków, a tak zwane klauzule poufności w tym względzie są niedopuszczalne. Taki zakaz jest niekorzystny dla pracownika, może on bowiem uniemożliwić ustalenie, dyskryminacji płacowej”.

 

Stanowisko Sądu Najwyższego dot. ochrony tajności wynagrodzeń pracowników

W wyroku z dnia 15 lipca 2011 r. (I PK 12/11) SN stwierdził, że pracodawcy „nie mogą nadużywać zasady ochrony tajności wynagrodzeń pracowniczych w celu obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia zasady równego traktowania. Należy przy tym pamiętać, że to jednak pracownik powinien uprawdopodobnić naruszenie równego traktowania. W kwestii zaś nierównego traktowania w zakresie wynagrodzenia nie jest to możliwe bez odwołania się do wysokości wynagrodzenia innych pracowników”.

 

Konsekwencje ujawnienia przez pracownika wysokości wynagrodzenia

W podobnej wyroku z dnia 26 maja 2011 r.,II PK 304/10 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że ujawnienie innym pracownikom danych objętych tzw. klauzulą poufności wynagrodzeń w celu przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania oraz przejawom dyskryminacji płacowej pracowników nie stanowi przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 18 [3e] k.p. w opozycji do art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).

Dlaczego tak?

Ponieważ skuteczne wprowadzenie jakiejkolwiek tajności wynagrodzenia uniemożliwiłoby udowodnienie pracownikowi, że jego współpracownik jest lepiej wynagradzany pomimo takich samych przymiotów oraz wykonywania takiej samej pracy, o takiej samej złożoności i odpowiedzialności. W sądzie pracy to pracownik musi wykazać się inicjatywą dowodową w tym zakresie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: