Forma zatrudnienia członków zarządu – nowa ustawa kominowa

Małgorzata Regulska-Cieślak        08 września 2016        Komentarze (0)

Forma zatrudnienia członków zarządu budziła kontrowersje od zawsze. Jedni uważali, że w przypadku członków zarządów umowa o pracę jest wykluczona, inni wprost przeciwnie – byli zwolennikami stosunków pracy.

Jeśli do zatrudnienia członków zarządu doda się jeszcze ustawę kominową to …., ale po co o tym pisać skoro od 9 września 2016 r. obowiązuje nowa ustawa kominowa, czyli ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202). Właściwie nie wiem, czemu przyjęto się o niej umówić, że to nowa ustawa kominowa, skoro ustawa kominowa dalej będzie funkcjonowała, tyle że w okrojonym zakresie.

 W jakich spółkach nowa kominówka?

Nowa kominówka ma zastosowanie do wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa, do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, spółek z udziałem komunalnych osób prawnych oraz spółek z udziałem państwowych osób prawnych. Pakiet akcji, czy też udziałów tych podmiotów w spółkach jest bez znaczenia – zasady wynagradzania członków organów zarządzających oraz rad nadzorczych będzie  regulowała nowa ustawa.

Najważniejsze zmiany w zakresie zatrudnienia członków zarządów

  • Forma zatrudnienia członków zarządów – tylko umowa cywilnoprawna (umowa o świadczenie usług zarządzania). Nie będzie można już zawierać umowy o pracę z członkiem zarządu. W uzasadnieniu do projektu ustawy jest bowiem napisane, że „ustawa określa również optymalny i jednolity model nawiązywania stosunku prawnego z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających – projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń będzie przewidywał, że: 1) z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej„.
  • Maksymalny okres wypowiedzenia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia wynosi 3 miesiące.
  • Nowe zasady wynagradzania członków zarządów – będzie stały składnik wynagrodzenia oraz ruchomy.
  • Będą obowiązywać nowe stawki wynagrodzenia członków zarządów.

Tylko umowa cywilnoprawna – w określonych spółkach

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. stanowi już tylko o jednej formie zatrudnienia w określonego rodzaju spółkach – umowie cywilnoprawnej. Dotyczy to spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, spółek z udziałem Skarbu Państwa i innych – pisałam o tym tutaj.

Co z umowami o pracę, które są już zawarte?

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. już milczy o tym co zrobić z tymi umowami o pracę, które trwają obecnie. Moim zdaniem nie ma powodów aby je wypowiedzieć. Szerzej o tym napisałam w artykule pt. „Prawo dla członków zarządów i rad nadzorczych |  Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”.

Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu, w sytuacji gdy z żadnego przepisu ustawy nie wynika taki nakaz może powodować dla spółki konsekwencje na gruncie roszczeń pracowników. Chodzi oczywiście o roszczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Regulska-Cieślak RADCA PRAWNY z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: