zatrudnianie cudzoziemców

Umowa z cudzoziemcem a zakwaterowanie od 1 stycznia 2018 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        05 marca 2018        Komentarze (0)

Przed 1 stycznia 2018 r. podmioty, które dostarczały personel zagraniczny do polskich pracodawców lub też same korzystały z pracy obcokrajowców często zapewniały takim pracownikom zakwaterowanie. Nie było to jednak konieczne. Czynsz często był potrącany z należnego wynagrodzenia. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajduje się przepis, […]

Umowa z cudzoziemcem w 2018 r. a odszkodowanie

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 stycznia 2018        Komentarze (0)

Niekorzystnie sformułowana dla podmiotu zatrudniającego cudzoziemca  umowa (cywilnoprawna lub o pracę) może spowodować, że podmiot zatrudniający tego cudzoziemca będzie musiał w konkretnych okolicznościach wypłacić mu odszkodowanie.   W ferworze zmian, które do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31 z późn. zm.) weszły […]