umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji a kara umowna

Małgorzata Regulska-Cieślak        05 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest dziś standardem w tego typu umowach. Rzadko zdarzają się umowy, w których nie ma zastrzeżonych kar za naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji, które zawierają zastrzeżenie kary umownej dzielą się na umowy dobrze sporządzone i źle sporządzone. Dzisiejszy artykuł poświęcony […]

Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        21 marca 2017        Komentarze (0)

Jakże mylący może być przepis art. 101[2] § 2 Kodeksu pracy, który stanowi o tym, że zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.   Ostatnio z tym […]

Niewykonanie przez byłego pracownika umowy o zakazie konkurencji

Małgorzata Regulska-Cieślak        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Czy jako pracodawca wiesz jak zabezpieczyć swoje interesy w ramach umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Jakie zachowanie pracodawcy będzie prawidłowe: wstrzymanie dalszych wypłat odszkodowania, żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania, a może już podczas sporządzania umowy o zakazie konkurencji – zastrzeżenie w samej umowie kary umownej?   Zaprzestanie wypłat odszkodowania Oczywiście, gdy były pracownik nie […]

Umowa o zakazie konkurencji a obowiązek informacyjny byłego pracownika

Małgorzata Regulska-Cieślak        17 października 2016        Komentarze (0)

Kontynuując tematykę umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, którą poruszyłam tutaj i tutaj, dzisiaj chciałabym wrócić do niej i opisać jeszcze jeden ciekawy przypadek.   Obowiązek informacyjny w treści umowy o zakazie konkurencji W niektórych umowach o zakazie konkurencji zauważyłam, że pracodawcy nakładają na byłych pracowników, z którymi mają zawartą umowę o zakazie […]

Zakaz konkurencji dla członków rodziny pracownika

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 października 2016        Komentarze (0)

Dzisiaj o tym, czy pracodawca może nałożyć na członków rodziny pracownika zakaz konkurencji. Niby odpowiedź sama przychodzi na myśl, ale czytając umowy o zakazie konkurencji odnoszę wrażenie, że nie jest to oczywiste dla wszystkich… Bycie prawnikiem dostarcza ciągłych wrażeń. Przeglądając setki stron najróżniejszych dokumentów, projektów, umów, porozumień, aneksów oraz regulaminów mogę postawić śmiałą tezę – […]