praca w niedziele

Godziny nadliczbowe kadry kierowniczej

Małgorzata Regulska-Cieślak        23 października 2016        Komentarze (0)

Z uwagi na nieścisły przepis art. 151 [4]  k.p. powstaje wiele wątpliwości, czy osobom wchodzącym w skład kadry kierowniczej przysługują roszczenia z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych.   Komu wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe nie przysługuje? Kodeksowe zasady są następujące: pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, wykonują, w razie konieczności, […]

Zakaz handlu w niedziele według projektu ustawy

Małgorzata Regulska-Cieślak        10 października 2016        Komentarze (0)

Czyli słów kilka o założeniach projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę z 2016 r. i jej potencjalnych skutkach. W obecnej rzeczywistości ustawodawczej powstrzymuję się od czytania i analizowania projektów ustaw, które dopiero co zostały wniesione do sejmu. Pewnie zastanawiasz się dlaczego i czy takie stwierdzenie przystoi szanującemu się prawnikowi? Tę decyzję podjęłam po tym […]