outsourcing

Wynajem personelu a oskładkowanie

Małgorzata Regulska-Cieślak        18 grudnia 2017        Komentarze (0)

W dniu 3 października 2017 r. zapadł ważny wyrok dla pracodawców i podmiotów wynajmujących personel.  Ten wyrok może się wiązać ze wzrostem kosztów zatrudnienia m.in. w podmiotach zajmujących się outsourcingiem pracowników. Pisałam już o  wyroku Sądu Najwyższego z 3 października 2017 r. sygn. II UK 488/16 w sprawie tzw. body leasing. Szczegóły znane przed publikacją uzasadnienia wyroku opisałam […]

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa

Małgorzata Regulska-Cieślak        20 czerwca 2017        Komentarze (0)

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., o której pisałam tutaj i tutaj, a także ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zwróciły uwagę na outsourcing pracowniczy. Wcześniej, […]