Nowelizacja Kodeksu pracy

Zmiany w Kodeksie pracy od 6 czerwca 2018 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        20 sierpnia 2018        Komentarze (0)

W dniu 6 czerwca 2018 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone mocą ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1076 z dnia 2018.06.05). Jaki jest cel zmian przepisów Kodeksu pracy?   Omawiane zmiany mają na celu […]

Kolejne zmiany Kodeksu pracy od 1 stycznia 2017 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        22 grudnia 2016        Komentarze (1)

Na podpis Prezydenta czeka ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zgodnie z ww. ustawą zmianie ulegnie pięć artykułów Kodeksu pracy. Uwaga! Wszystkie zmiany Kodeksu pracy, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., projekty zmian na 2017 r. oraz najważniejsze zmiany z […]

Zmiany Kodeksu pracy w 2016 r. wraz z omówieniem

Małgorzata Regulska-Cieślak        07 września 2016        Komentarze (0)

Blogowanie zaczynam od …. omówienia jakie zmiany nastąpiły w Kodeksie pracy w 2016 r. Inspiracją dla tego wpisu było przejrzenie przeze mnie wykazu ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w przeciągu ostatnich kilu miesięcy. Z pobieżnej lektury strony internetowej głowy Państwa wynika, iż tylko w okresie letnim zostało podpisanych kilkadziesiąt nowych aktów prawnych, wśród nich również […]