minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie a dodatek stażowy – zmiana od 1 stycznia 2020 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        14 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Obecne składniki minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę Stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według […]