godziny nadliczbowe

Umowa zlecenia lub o dzieło z własnym pracownikiem

Małgorzata Regulska-Cieślak        22 marca 2017        2 komentarze

Żaden przepis prawny nie wyklucza wprost możliwości zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z własnym pracownikiem, ale gdy pracodawca zrobi to w sposób niedozwolony może ponieść konsekwencje finansowe.   Kiedy zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem jest prawidłowe Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 18 grudnia 2014 r. III UK 69/14 LEX […]

Godziny nadliczbowe kadry kierowniczej

Małgorzata Regulska-Cieślak        23 października 2016        Komentarze (0)

Z uwagi na nieścisły przepis art. 151 [4]  k.p. powstaje wiele wątpliwości, czy osobom wchodzącym w skład kadry kierowniczej przysługują roszczenia z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych.   Komu wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe nie przysługuje? Kodeksowe zasady są następujące: pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, wykonują, w razie konieczności, […]