kwiecień 2020

Likwidacja stanowiska pracy a Tarcza antykryzysowa

Małgorzata Regulska-Cieślak        23 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Paradoksem wynikającym z Tarczy antykryzysowej jest to, że aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca musi obniżyć ich wysokość (nie mniej niż do poziomu ustawowo minimalnego) lub obniżyć wymiar czasu pracy (i tym samym obniżyć wynagrodzenia. Z uwzględnieniem wymiaru etatu mogą być niższe niż minimalne). Nie musi obniżać wynagrodzeń pracowników ani […]

Tarcza antykryzysowa 2.0. dla pracodawców zatrudniających powyżej 49 pracowników

Małgorzata Regulska-Cieślak        21 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Tarcza antykryzysowa tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07), zwana Tarczą antykryzysową 1.0. została znowelizowana w ostatnich dniach ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z […]

Tarcza antykryzysowa –przestój, obniżenie wymiaru etatu i wynagrodzenia

Małgorzata Regulska-Cieślak        02 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Tracza antykryzysowa tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, została podpisana już przez Prezydenta i obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. (z pewnymi wyjątkami).   Co oferuje tarcza antykryzysowa? […]