listopad 2019

Czy zgodne z prawem jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z powodu braku realizacji planów sprzedażowych w kierowanym oddziale oraz z powodu wyczerpania formuły współpracy? Stan faktyczny – brak realizacji planów sprzedażowych i wyczerpanie formuły współpracy Pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę z tak wskazaną przyczyną wystąpił do sądu z żądaniem zapłaty odszkodowania z […]