lipiec 2019

O możliwościach badania przez pracodawców zawartości alkoholu w organizmie pracowników, również pod kątem RODO, pisałam tutaj. Cytowany artykuł dotyczy jednak praktycznej kwestii – czy przepisy zezwalają pracodawcom na badanie trzeźwości u pracowników, a jeśli tak to na jakich zasadach. W tym artykule opiszę sytuację, w której pracodawca rozwiązał umowę o pracę z powodu nietrzeźwości pracownika […]