grudzień 2018

RODO w rekrutacjach

Małgorzata Regulska-Cieślak        31 grudnia 2018        Komentarze (0)

Uwaga! Ten artykuł zawiera aktualizację, której treść jest dostępna tutaj. W 2018 r. jednymi z najbardziej popularnych artykułów na blogu były teksty poświęcone RODO. Do przeczytania tu i tu. Na prośbę Czytelników będą pojawiać się częściej. Dziś o RODO w rekrutacjach, a zatem artykuł przydatny i dla pracodawców i dla podmiotów, które działają na zlecenie […]

Potrącenia z umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        24 grudnia 2018        Komentarze (0)

Potrącenia komornicze  1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami komorniczymi. Zmiany dot. nowo brzmiącego art. 833 KPC, do którego dodano nowy § 2[1] k.p.c.  o następującym brzmieniu „Przepisy art. 87 i art. 87[1] Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie […]