styczeń 2018

Umowa z cudzoziemcem w 2018 r. a odszkodowanie

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 stycznia 2018        Komentarze (0)

Niekorzystnie sformułowana dla podmiotu zatrudniającego cudzoziemca  umowa (cywilnoprawna lub o pracę) może spowodować, że podmiot zatrudniający tego cudzoziemca będzie musiał w konkretnych okolicznościach wypłacić mu odszkodowanie.   W ferworze zmian, które do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31 z późn. zm.) weszły […]

Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej

Małgorzata Regulska-Cieślak        08 stycznia 2018        Komentarze (0)

Wiele razy byłam pytana, w prywatnych wiadomościach od Czytelników bloga oraz w trakcie porad prawnych, czy możliwe jest skuteczne ustanowienie zakazu konkurencji w umowie cywilnoprawnej i czy taki zakaz konkurencji można ustanowić bez wynagrodzenia (dla osoby zobowiązanej do przestrzegania takiej klauzuli).   Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej Przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie nie była kwestia, czy zakaz konkurencji […]

Zmiana umowy o pracę a ochrona przedemerytalna

Małgorzata Regulska-Cieślak        04 stycznia 2018        Komentarze (0)

W jakich przypadkach można zmienić umowę o pracę osobie w wieku przedemerytalnym? Aby odpowiedzieć na to pytanie najpierw krótkie wprowadzenie – w jakim wieku przysługuje ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r.   Wprowadzona z dniem 1 października 2017 r. ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z […]