październik 2017

Nowa minimalna stawka godzinowa w 2018 r. stare problemy

Małgorzata Regulska-Cieślak        31 października 2017        Komentarze (0)

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2100 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie o 70 groszy w porównaniu z rokiem 2017 r. i w 2018 r. wyniesienie  13,70 zł brutto. Podstawa prawna to:  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz […]

Wiele umów o pracę na okres próbny z jednym pracownikiem

Małgorzata Regulska-Cieślak        30 października 2017        Komentarze (0)

Ustawą z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) wprowadzono szereg zmian co do umów o pracę, w tym w zakresie umów na okres próbny.   Umowa na okres próbny – jeden przepis –  kilka zasad   Zgodnie […]

Ustawa o jawności życia publicznego – sygnalista

Małgorzata Regulska-Cieślak        26 października 2017        Komentarze (0)

W ostatnich dniach opinię publiczną zelektryzowała informacja o projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Z racji tematyki tego bloga, który dotyczy prawa pracy pominę wszystkie inne kwestie prawne, których dotyczy projekt ustawy, a omówię aspekty związane ze stosunkiem prawym łączącym sygnalistę z danym podmiotem. Na jakich zasadach ma funkcjonować w danej jednostce, według projektu ustawy, […]

Oskładkowanie wynagrodzenia za wykonanie zleceń w spółce matce – body leasing

Małgorzata Regulska-Cieślak        16 października 2017        Komentarze (0)

Umowa zlecenia pracownika spółki córki ze spółką matką, czyli leasing w grupie kapitałowej. Wynagrodzenie za wykonanie zleceń w spółce matce przez zatrudnionego w spółce córce powinno być potraktowane jako wynagrodzenie za pracę i oskładkowane – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2017 r. syg. II UK 488/16.  Brak jest obecnie uzasadnienia do […]