listopad 2016

umowa o pracę a umowa zlecenia po 1 stycznia 2017 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        21 listopada 2016        Komentarze (0)

Na blogu oraz na nowej stronie internetowej mojej kancelarii zamieszczam ostatnio sporo treści dot. nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W związku z wejściem w życie ww. nowelizacji i zarazem wymogów dotyczących umów zleceń (umów o świadczenie usług) narosło wiele wątpliwości dotyczących tego, czy tego typu umowy cywilnoprawne nie będą „przypominały” umów o pracę. […]

Dowód z nagrania w procesie sądowym

Małgorzata Regulska-Cieślak        16 listopada 2016        Komentarze (0)

Pamiętam jak niedługo po uzyskaniu tytułu zawodowego radcy prawnego od moich ówczesnych szefów otrzymałam zlecenie prowadzenia sprawy dotyczącej mobbingu i to po stronie pracownika. Poszkodowaną była pracownica z sektora publicznego. Jak się okazało sprawa była dość drastyczna. Prawie najbardziej drastyczna z jaką miałam do czynienia. Pamiętam jak siedziałam z Klientką w sali konferencyjnej kancelarii, a […]

Niewykonanie przez byłego pracownika umowy o zakazie konkurencji

Małgorzata Regulska-Cieślak        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Czy jako pracodawca wiesz jak zabezpieczyć swoje interesy w ramach umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Jakie zachowanie pracodawcy będzie prawidłowe: wstrzymanie dalszych wypłat odszkodowania, żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania, a może już podczas sporządzania umowy o zakazie konkurencji – zastrzeżenie w samej umowie kary umownej?   Zaprzestanie wypłat odszkodowania Oczywiście, gdy były pracownik nie […]

Brak wyników w pracy jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        07 listopada 2016        Komentarze (0)

Jakie stanowisko na temat pracowników starannych ale niewydajnych prezentuje najnowsze orzecznictwo?   Często pracodawcy chcą wypowiedzieć umowy o pracę z powodu braku realizacji przez pracowników określonych planów. Chodzi tu o plany sprzedażowe, czy o inne założone plany pracodawcy, takie jak np. strategie biznesowe. Równie często spotykam się z sytuacją, w której pracodawcy tworzą rankingi, których celem […]

Klauzula o poufności wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        02 listopada 2016        Komentarze (0)

Jakiś czas temu Klient zapytał się mnie, czy aby wykluczyć jakiekolwiek niesnaski pomiędzy pracownikami „przy kawie” związane z wysokością ich wynagradzania może wprowadzić do umów o pracę (lub np. do regulaminu pracy) postanowienie o zakazie ujawniania wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę a także wysokości przyznanych nagród i premii. Akurat u tego klienta różnice w wynagrodzeniach były […]