październik 2016

Godziny nadliczbowe kadry kierowniczej

Małgorzata Regulska-Cieślak        23 października 2016        Komentarze (0)

Z uwagi na nieścisły przepis art. 151 [4]  k.p. powstaje wiele wątpliwości, czy osobom wchodzącym w skład kadry kierowniczej przysługują roszczenia z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych.   Komu wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe nie przysługuje? Kodeksowe zasady są następujące: pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, wykonują, w razie konieczności, […]

Powrót pracownika po urlopie wychowawczym

Małgorzata Regulska-Cieślak        19 października 2016        12 komentarzy

Czy rzeczywiście istnieje ochrona stosunku po powrocie z urlopu wychowawczego? Jakie pracodawca ma prawne możliwości w zakresie stosunku pracy pracownika po urlopie wychowawczym? Skoro blog jest o umowach z pracownikami to również i o tym na jakich zasadach umowy te mogą być zmienione lub definitywnie rozwiązane. Dziś trochę miejsca chciałabym poświęcić tematyce uprawnień pracodawcy w […]

Umowa o zakazie konkurencji a obowiązek informacyjny byłego pracownika

Małgorzata Regulska-Cieślak        17 października 2016        Komentarze (0)

Kontynuując tematykę umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, którą poruszyłam tutaj i tutaj, dzisiaj chciałabym wrócić do niej i opisać jeszcze jeden ciekawy przypadek.   Obowiązek informacyjny w treści umowy o zakazie konkurencji W niektórych umowach o zakazie konkurencji zauważyłam, że pracodawcy nakładają na byłych pracowników, z którymi mają zawartą umowę o zakazie […]

Zakaz konkurencji dla członków rodziny pracownika

Małgorzata Regulska-Cieślak        12 października 2016        Komentarze (0)

Dzisiaj o tym, czy pracodawca może nałożyć na członków rodziny pracownika zakaz konkurencji. Niby odpowiedź sama przychodzi na myśl, ale czytając umowy o zakazie konkurencji odnoszę wrażenie, że nie jest to oczywiste dla wszystkich… Bycie prawnikiem dostarcza ciągłych wrażeń. Przeglądając setki stron najróżniejszych dokumentów, projektów, umów, porozumień, aneksów oraz regulaminów mogę postawić śmiałą tezę – […]

Zakaz handlu w niedziele według projektu ustawy

Małgorzata Regulska-Cieślak        10 października 2016        Komentarze (0)

Czyli słów kilka o założeniach projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę z 2016 r. i jej potencjalnych skutkach. W obecnej rzeczywistości ustawodawczej powstrzymuję się od czytania i analizowania projektów ustaw, które dopiero co zostały wniesione do sejmu. Pewnie zastanawiasz się dlaczego i czy takie stwierdzenie przystoi szanującemu się prawnikowi? Tę decyzję podjęłam po tym […]