Wrzesień 2016

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia z pracy

Małgorzata Regulska-Cieślak        16 września 2016        Komentarze (0)

Blog umowyzpracownikiem.pl jest blogiem, który porusza tematykę wszystkich rodzajów umów z pracownikiem, ale także i tematyki ich wypowiedzenia. W tym artykule opowiem Ci zatem o tym jak prawidłowo wskazać kryteria doboru pracowników do zwolnienia indywidualnego jak i grupowego i jakie stanowisko prezentuje najnowsze orzecznictwo w tej kwestii. Kryteria te muszą być bowiem wskazane w treści […]

Wypowiedzenie umowy o pracę po 22 lutym 2016 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        14 września 2016        Komentarze (0)

Od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy dot. dopuszczalnej liczby umów o pracę na czas określony oraz długości okresu wypowiedzenia tych umów tj. ustawy z dnia 25 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 1220) minęło niedawno pół roku. W dniu 7 października 2016 r. […]

Wzrost wynagrodzenia minimalnego a zmiana umowy o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        13 września 2016        2 komentarze

Świadczę pomoc prawną dla spółki, która zatrudnia blisko 100 pracowników. Część z nich to pracownicy fizyczni z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości wynagrodzenia minimalnego. Dotychczas wysokość  wynagrodzenia minimalnego określana była na każdy rok w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale od 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej będą podlegać ogłoszeniu w […]

Umowa szkoleniowa a przyuczenie pracownika do pracy na danym stanowisku

Małgorzata Regulska-Cieślak        11 września 2016        5 komentarzy

W miniony piątek przed moimi oczami leżała umowa szkoleniowa, zawarta w 2015 r. Musiałam ocenić, czy jest sporządzona prawidłowo. Po pierwszym i drugim przeczytaniu nie widziałam nic co mogłoby w niej niepokoić. Żadne postanowienie nie sugerowało mi, że tak naprawdę opisuje szkolenie mające na celu przyuczenie pracownika do pracy. Ot, uczciwa umowa, na pierwszy i […]

Miejsce pracy wskazane w umowie o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        09 września 2016        2 komentarze

„Pani Małgorzato jest problem. Mamy sprawę w sądzie. Miejsce pracy wskazane w umowie o pracę to Warszawa, a myśmy wysyłali pracownika bardzo często na serwis naszych urządzeń do Zabrza. Praktycznie w każdym tygodniu nasz konsultant tam jechał. Teraz wniósł pozew o zapłatę z tytułu diet.” Pierwsza moja myśl: to jak była skonstruowana umowa o pracę […]