umowa o pracę

Umowa o pracę z późniejszym terminem rozpoczęcia

Małgorzata Regulska-Cieślak        11 września 2017        Komentarze (0)

W tym wpisie opisałam instytucję przedwstępnej umowy o pracę. Jest to jeden ze sposobów związania pracownika z pracodawcą przed formalnym rozpoczęciem pracy. Innym sposobem jest zawarcie umowy o pracę z późniejszym terminem rozpoczęcia. Przykładowo: zrekrutowany został pracownik na stanowisko, na które jest mało dostatecznie wykwalifikowanych pracowników. Pracodawca chce go zatrudnić, ale pracownik (z przyczyn leżących […]

Umowa zlecenia lub o dzieło z własnym pracownikiem

Małgorzata Regulska-Cieślak        22 marca 2017        2 komentarze

Żaden przepis prawny nie wyklucza wprost możliwości zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z własnym pracownikiem, ale gdy pracodawca zrobi to w sposób niedozwolony może ponieść konsekwencje finansowe.   Kiedy zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem jest prawidłowe Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 18 grudnia 2014 r. III UK 69/14 LEX […]

umowa o pracę a umowa zlecenia po 1 stycznia 2017 r.

Małgorzata Regulska-Cieślak        21 listopada 2016        Komentarze (0)

Na blogu oraz na nowej stronie internetowej mojej kancelarii zamieszczam ostatnio sporo treści dot. nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W związku z wejściem w życie ww. nowelizacji i zarazem wymogów dotyczących umów zleceń (umów o świadczenie usług) narosło wiele wątpliwości dotyczących tego, czy tego typu umowy cywilnoprawne nie będą „przypominały” umów o pracę. […]

Klauzula o poufności wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        02 listopada 2016        Komentarze (0)

Jakiś czas temu Klient zapytał się mnie, czy aby wykluczyć jakiekolwiek niesnaski pomiędzy pracownikami „przy kawie” związane z wysokością ich wynagradzania może wprowadzić do umów o pracę (lub np. do regulaminu pracy) postanowienie o zakazie ujawniania wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę a także wysokości przyznanych nagród i premii. Akurat u tego klienta różnice w wynagrodzeniach były […]

Prawa autorskie w umowie o pracę

Małgorzata Regulska-Cieślak        05 października 2016        2 komentarze

Czyli o tym jakie można dodać postanowienia do umowy o pracę, w zakresie praw autorskich,  aby chroniły interes pracodawcy.   Wyobraź sobie taką prostą sytuację. Masz informatyka na etacie, to bardzo dobry pracownik. Nie masz spisanego zakresu obowiązków, bo jest to jedyny informatyk w Twojej firmie, który kompleksowo zajmuje się informatyką. Przecież żaden przepis kodeksu […]